Jan Fernet & spol.
 
Povinnost pořadatele podat žádost OSA - Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA) o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA je dána podle §46 a §101 autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Návrh na uzavření licenční smlouvy je možné podat dvěma způsoby:
1. elektronicky on-line po internetu:
na adrese https://forms.osa.cz/forms/LicencniSmlouvaZiveVerejneHudebniProdukce.aspx

vyplníte formulář podle pokynů a do kolonky seznamu použitých písní přiložíte soubor ve formátu .pdf se seznamem písní pro OSA, který si stáhnete zde.
V následujících několika týdnech Vám od OSA poštou na adresu, kterou jste ve formuláři uvedli, přijde návrh na uzavření licenční smlouvy a složenka s výpočtem celkové ceny. Jednu kopii návrhu je třeba podepsat a odeslat zpět na OSA a složenku zaplatit. Platbu při případné kontrole prokážete útržkem zaplacené složenky.

2. poštou:
Stáhněte si formulář z našich stránek v sekci  zde,
formulář vyplňte, vytiskněte a zašlete spolu s vytištěným seznamem písní pro OSA, který si rovněž stáhněte ve stejné sekci (zde), na adresu OSA , Čs. armády 20,
160 56, Praha 6. V následujících několika týdnech Vám od OSA poštou na adresu, kterou jste ve formuláři uvedli, přijde návrh na uzavření licenční smlouvy a složenka s výpočtem celkové ceny. Jednu kopii návrhu je třeba podepsat a odeslat zpět na OSA a složenku zaplatit. Platbu při případné kontrole prokážete útržkem zaplacené složenky.